Ouderbetrokkenheid

‘Hoe men het ook wendt of keert: ouders en school willen het beste voor elk kind, elke leerling. Zij hebben dus beide belang bij een school met veel kwaliteit. Elke school zal daarom samen met ouders moeten investeren in een optimale samenwerking. Goed samenwerken tussen school en ouders betekent namelijk altijd winst’.

Bron: Werkboek ouder betrokkenheid 3.0 voor ouders en leraren van Peter de Vries.

 

Aan het begin van het schooljaar voeren we startgesprekken waarbij we met ouders en leerlingen bespreken wat de kwaliteiten en ontwikkelpunten van het kind zijn.  In de groep wordt gewerkt met 3 niveau groepen (verlengde instructie, basis en plus groep)

We evalueren de kwaliteiten en ontwikkelpunten van het kind bij de rapportbespreking. Indien wenselijk hebben ouders extra gesprekken met de leerkracht.

Wij bieden als school de mogelijkheid om samen met het kind te leren naar behoefte van het individuele kind. Dit zien wij terug bij LMO (Leren Met Ouders) en levelwerk. Verbeteren, verankeren, verbreden en verdiepen. Tot grote tevredenheid en met goede resultaten.

Daarnaast bieden wij, in overleg met ouders, remediërende materialen aan waar ouders thuis met hun kind aan kunnen werken.

link: Bijlage 3 eBook Ouderbetrokkenheid

De Bussel heeft de ouderbetrokkenheid hoog in het vaandel.
Samen met de ouders/verzorgers wil het team van de Bussel vanuit ouderbetrokkenheid een optimale leeromgeving creëren voor alle kinderen