Kanjergedachte

Sociale problemen ontstaan vaak door een gebrek aan sociale vaardigheden, door het niet op een adequate wijze verwerken van sociale informatie en door interacties met andere kinderen die probleemgedrag laten zien.

Basisschool de Bussel is een Kanjerschool. Dat betekent dat wij de Kanjergedachte uitdragen. De Kanjertraining heeft als doel sociaal vaardig en respectvol gedrag te stimuleren en sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting en sociaal teruggetrokken gedrag te voorkomen of te verminderen. Daarnaast wil de Kanjertraining het welbevinden vergroten bij de kinderen. Om dit te bereiken richt de Kanjertraining zich op:

  1. het vergroten van moreel besef over welk gedrag prettig is voor jezelf en de ander;
  2. het motiveren van de kinderen  om dit gedrag te willen vertonen;
  3. het vergroten van verantwoordelijkheidsbesef voor het daadwerkelijk vertonen van dit gedrag.

 

Bovengenoemde uitgangspunten zijn vertaald naar 5 basisregels:

  • We helpen elkaar
  • We zijn te vertrouwen
  • Niemand is zielig
  • Niemand speelt de baas
  • Niemand lacht uit.

Alle leerkrachten van De Bussel hebben een training gevolgd om de Kanjertraining te geven en zijn volledig gecertificeerd. De leerkracht introduceert thema’s aan de hand van een bij de leeftijd passend verhaal of situatie. Voorbeelden van thema’s zijn: jezelf voorstellen, complimenten geven en ontvangen, gevoelens laten zien, grenzen aangeven en omgaan met pesten, belangstelling tonen, vriendschap, kritiek geven en ontvangen. In rollenspellen oefenen de kinderen verschillende vormen van gedrag

Een belangrijk onderdeel van de Kanjertraining is het gebruik van de petten. Ze worden gebruikt voor alle leeftijden. De vier petten staan voor vier typen gedrag. Je bént niet een type, maar je gedraagt je op een bepaald moment in een bepaalde situatie zo. Kinderen leren dat ze ook kunnen kiezen voor ander gedrag. De zwarte pet (vlerk) staat voor brutaal, agressief, dominant, te krachtig gedrag. De rode pet (aap) staat voor onverschillig, meeloop- en uitlachgedrag. De gele pet (konijn) staat voor verlegen, bang, zielig gedrag. De witte pet (kanjer/tijger) staat voor sociaal vaardig, betrouwbaar en oplossingsgericht gedrag.