Bewegend leren

Onderzoek onder mensen en dieren wijst erop dat bewegen invloed heeft op veel aspecten van de werking van het brein. Het heeft een gunstig effect op de gezondheid van de hersenen, de veerkracht, het leervermogen, het geheugen en gevoelens van neerslachtigheid, vooral onder ouderen (Kagan,2017).

Om die reden vinden wij, basisschool de Bussel, het erg belangrijk om bewegend leren een vaste plaats te geven binnen onze school.