Informatie

Privacy Basispoort

Privacy met betrekking tot Basispoort

Wat is Basispoort?
De kern van de dienstverlening van Basispoort is dat in opdracht van de school aan leerkrachten en leerlingen toegang wordt verleend tot online educatief materiaal door middel van één uniforme inlogprocedure. In de Product- en Dienstenovereenkomst wordt deze dienst de Basispoortdienst genoemd. Dankzij deze Basispoortdienst hoeven leerlingen of leerkrachten niet voor iedere aanbieder van online educatief materiaal apart in te loggen met verschillende inloggegevens en –procedures.
De Basispoortdienst wordt door Basispoort geleverd aan de hand van de gegevens die door een school (vaak via een leerlingadministratiesysteem) aan Basispoort worden verstrekt. Wanneer een leerling of leerkracht op basis van deze gegevens inlogt via Basispoort, kan een aanbieder van leermiddelen vaststellen wie gebruik maakt van zijn online educatief materiaal. Daardoor kan een leermiddel bijvoorbeeld voor een leerkracht de leerresultaten van zijn leerlingen inzichtelijk maken.
Het is voor leerlingen en leerkrachten uitsluitend mogelijk om via de Basispoortdienst in te loggen op online educatief materiaal waarvoor licenties zijn geactiveerd. Een overzicht van geactiveerde licenties kan per groep worden geraadpleegd via het beheerscherm. Er worden vanuit Basispoort dus geen gegevens doorgegeven aan uitgevers waarmee een school geen klantrelatie heeft, omdat geen licenties zijn geactiveerd. De rol van Basispoort is bovendien beperkt tot het faciliteren van de inlogprocedure: er worden door Basispoort bijvoorbeeld geen leer- of toetsresultaten opgeslagen of uitgewisseld.
Educatieve uitgeverijen die thans participeren binnen Basispoort zijn lid van de brancheorganisatie GEU en conformeren zich aan het privacyreglement van de GEU.

Voor meer informatie: http://info.basispoort.nl/Privacy