Geachte ondernemer,

De Bussel is op zoek naar extra inkomsten om diverse middelen en activiteiten te kunnen bekostigen. Het aankopen en onderhouden van speeltoestellen, up-to-date houden van de bibliotheek en een geluids- en lichtinstallatie, zijn hiervan slechts enkele voorbeelden. Door middel van sponsoring van onze school investeert u in de toekomst van de Vlijmense jeugd.

Wij vragen u om voor een periode van 3 jaar lid te worden van de Busselclub van 50. We streven ernaar minimaal 50 leden te werven die gedurende die periode jaarlijks minimaal € 50,00 aan school doneren. Uiteraard wordt u bij elke uitgave geïnformeerd.

Als lid van de Busselclub van 50 bieden wij u de mogelijkheid om uw logo te laten plaatsen (dit wordt door ons verzorgd) op een, nog te maken, bord. Dit bord krijgt een prominente plaats op school. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om uw internetadres te vermelden op de site van onze school. We stellen een aparte pagina op voor de club van 50, met daarop een link naar uw site.)

Alle gelden worden op een aparte rekening geplaatst die beheerd zal gaan worden door de sponsorcommissie van onze school.

Link naar het sponsorbeleidsplan van de Bussel


  Naam:
  Website:
  Adres:
  Postcode:
  Woonplaats:


  Aanhef:
  Naam:
  Telefoon:
  E-mail:


  Aantal schooljaren:
  Donatie: