Hoofdluis

   Op de Bussel hebben we een luizenprotocol

Voorwoord

Dit protocol is opgesteld om de luizen bij kinderen op onze school te voorkomen of indien dit toch geconstateerd wordt, het luizenprobleem zo snel mogelijk op te lossen. Hierbij spelen de leerkrachten en de ouders/verzorgers een grote rol. De schoolleiding is verantwoordelijk om het proces te begeleiden, ondersteund door hulpouders, die als luizencontroleurs de preventieve controles uitvoeren.

     Schoolleiding

 • Preventieve controles vinden plaats na elke schoolvakantie.
 • Wanneer er luizen zijn geconstateerd vinden er tussentijdse controles plaats, 1 week na de constatering.
 • Wanneer er luizen/neten meerdere malen in korte periode bij een leerling voorkomt, zal de GGD ingeschakeld worden.
 • De GGD zal de ouders ondersteuning bieden bij het behandelen van de neten/luizen.
Luis

     Luizencoördinator

 • Is één ouder aangesteld vanuit de oudervereniging.
 • Controleert jaarlijks veranderen in het beleid van de RIVM.
 • Is verantwoordelijk voor zowel de preventieve controle als de nacontrole.
 • Geeft instructie aan de luizencontroleurs over hoe de kinderen gecontroleerd kunnen worden op luizen en neten.

     Luizencontroleur

 • De luizencontroleur houdt bij welke leerlingen afwezig zijn bij een controle. Deze kinderen dienen op een ander moment gecontroleerd te worden. De luizencontroleur stuurt dit aan.
 • Voert de controles uit bij de kinderen volgens de instructies die zij hebben ontvangen van de luizencoördinator.
 • Licht de desbetreffende leerkracht en de luizencoördinator in.
 • Controleert de eventuele broertjes/zusjes op de Bussel van de leerling waarbij luizen zijn geconstateerd.

     Leerkracht

 • Bij de constatering van luizen/neten informeert de leerkracht de ouder van de leerling en de luizencoördinator zodat ze tussentijdse controle gepland wordt.
 • De leerkracht stuurt via digiduif een bericht naar alle ouders van de groep, met daarin een verwijzing naar het protocol op de website van de Bussel.

     Ouders/verzorgers:

 • De ouders/verzorgers werken mee aan het voorkomen en/of tegengaan van luizen door:Indien binnen de groep van hun kind luizen zijn geconstateerd, preventieve maatregelen te treffen om besmetting van hun kind te voorkomen
  • Indien hun kind besmet is, dit zo snel mogelijk te melden aan de school en maatregelen te treffen om hun kind luisvrij te maken.
Hoofdluis

     Procedure preventieve luizencontrole

 • In de eerste week na een vakantie van minstens 1 week wordt preventief een luizencontrole uitgevoerd bij alle kinderen van de school om in geval van luizen uitbreiding te voorkomen;
 • Indien kinderen tijdens de controle afwezig zijn worden zij later in de week of uiterlijk 1 week later alsnog gecontroleerd;
 • Indien bij één van de kinderen in de groep luizen worden geconstateerd, worden alle andere ouders binnen de groep hiervan  op de hoogte gebracht, zodat zij preventieve maatregelen kunnen nemen en extra alert kunnen zijn op eventuele luizen bij hun kind.
 • Kinderen met lange haren adviseren om de haren in een staart te doen.
Wat te doen als er luizen zijn geconstateerd.

Klik op het plaatje om de flyer te openen. In de flyer kunt u alles lezen over hoe om te gaan met wanneer er luizen zijn geconstateerd.

Video over hoe om te gaan met luizen