Gezonde school

Goed voorbeeld doet goed volgen
De Bussel wil een plek zijn waar kinderen zich veilig voelen en waar aandacht is voor hun welbevinden en gezondheid. Een plek waar kinderen zich thuis voelen en waar je met elkaar mag leren, fouten maken en kunt spelen. Door een aantal gezondheidsthema’s verder uit te werken, wil De Bussel ‘gezondheid’ een duidelijkere plaats geven op school. Hierdoor is gekozen voor de volgende thema’s:
• Sporten en bewegen (Vignet. Behaald wanneer? hier benoemen)
• Gezonde voeding /Welzijn
• Veilig in het verkeer (Brabant Verkeersveiligheid Label, BVL)
• Ouderbetrokkenheid (Ouderbetrokkenheid 3.0 keurmerk geldig tot 27-5-2023)

Sporten en bewegen
Leerkrachten en vakleerkracht gym zetten zich in als Sport- en beweegcoach om zowel tijdens schooltijden als na school, sport en bewegen onder de aandacht te brengen. Kinderen kunnen zich hiervoor via www.HeusdenSport.nl aanmelden. De leerkrachten besteden veel aandacht aan bewegend leren.

Gezonde voeding/Welzijn
De Bussel heeft beleid gemaakt op gezonde tussendoortjes, drinken en traktaties.
• Tussendoortjes
Wij nemen alleen fruit of groente mee voor de pauzehap.
• Drinken
1) De school geeft richtlijnen aan voor het drinken. Alle ongezoete dranken zoals melk, karnemelk, water en thee (evt. ongezoet vruchtensap, merken worden in de schoolgids vermeld) zijn toegestaan. Uitgangspunt hiervan is dat melkdrankjes zoals yogidrink, chocolademelk en fruitdrank veel onnodige suikers bevatten. Als school kunnen wij hier niet achter staan.
2) Daarnaast zijn er 2 ‘waterdagen’ ingevoerd. Op maandag en vrijdag drinken de kinderen water. De Bussel stimuleert de kinderen vaker water te drinken.
• Traktaties
Wij stimuleren gezonde traktaties.

Een kind wat zich veilig voelt komt tot leren. Sociale problemen ontstaan vaak door een gebrek aan sociale vaardigheden, door het niet op een adequate wijze verwerken van sociale informatie en door interacties met andere kinderen die probleemgedrag laten zien. Basisschool de Bussel is een Kanjerschool. Dat betekent dat wij de Kanjergedachte uitdragen. De Kanjertraining heeft als doel sociaalvaardig en respectvol gedrag te stimuleren en sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting en sociaal teruggetrokken gedrag te voorkomen of te verminderen.

Veilig in het verkeer (BVL)
BVL is een verkeersproject, gericht op een veilige deelname aan het verkeer, met als bijkomend doel meer leerlingen te voet of met de fiets van en naar school te krijgen. Dit bevordert het bewegen en zorgt voor een schone en milieuvriendelijk schoolomgeving. Zo spant de school zich in om de verkeersveiligheid rond de school zo optimaal mogelijk in te richten. Om e.e.a. te realiseren heet de school een verkeerscommissie benoemd, waarvan één verkeersouder is geregistreerd bij Veilig Verkeer Nederland, die zich inzet om de verkeersactiviteiten mede te organiseren.

Ouderbetrokkenheid
Samen met de ouders/verzorgers wil het team van de Bussel vanuit ouderbetrokkenheid een optimale leeromgeving creëren voor alle kinderen.