Informatie

Corona

Hier vindt u de aanpassingen voor basisschool de Bussel naar leiding van de coronamaatregelen.

We proberen de informatie zo up to date mogelijk te houden. Wij vragen om uw begrip indien maatregelen wijzigen.

Schoolresultaten
Als we de resultaten naast de inspectienormen leggen, scoren we als Bussel voldoende. In de inspectiebeoordeling worden de resultaten voor begrijpend lezen, technisch lezen en rekenen meegenomen. [... klik hier]
Gezonde school

Hoofdluis
Dit protocol is opgesteld om de luizen bij kinderen op onze school te voorkomen of indien dit toch geconstateerd wordt, het luizenprobleem zo snel mogelijk op te lossen. [... klik hier]
Klachtenprocedure
Waar samengewerkt wordt, kunnen spanningen ontstaan. Het kan voorkomen dat ouders /verzorgers het op bepaalde punten niet eens zijn met de gang van zaken op school. [... klik hier]
Alle documenten
Hier vind u een overzicht van alle documenten die op deze website vermeld staan, gesorteerd per rubriek. Ook de notulen van de diverse disciplines zijn hier te vinden. Deze worden regelmatig bijgewerkt. [... klik hier]
Leren met Ouders (LmO)
Leren met Ouders (LmO) is een nieuwe manier van samenwerken tussen leerkrachten en ouders, deze onderwijsinnovatie is bedacht en voor het eerst met succes uitgevoerd op onze Scalascholen. [... klik hier]