Informatie

Gezond schoolplein

KBS De Bussel in Vlijmen krijgt een Gezond Schoolplein!
Kinderen staan centraal bij inrichting en denken mee

Het Schoolpleinen ActieTeam van De Bussel is woensdag 19 november van start gegaan met de ontwikkeling van een Gezond Schoolplein! Die dag ontvangt de school uit naam van het ambitieuze project ‘Gezonde Schoolpleinen’ een cheque ter waarde van 50.000 euro. De financiering voor het project Gezonde Schoolpleinen is mogelijk gemaakt door de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De cheque staat niet alleen voor een geldbedrag, maar ook voor ondersteuning bij het realiseren van een uitdagend, groen en rookvrij schoolplein. Het plein levert een bijdrage aan de gezondheid van kinderen omdat het buitenspelen stimuleert. Kinderen beoordelen een groen plein beter dan een grijs plein en willen graag meepraten en hun ideeën delen. Zij staan dan ook centraal in dit project.

Jantje Beton, IVN, het RIVM Centrum Gezond Leven, de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad helpen tot eind 2016 in totaal zeventig scholen uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs met de realisatie van een Gezond Schoolplein. Een Gezond Schoolplein prikkelt de fantasie, stimuleert beweging en leert over het belang van de natuur. Dit is belangrijk voor een gezonde ontwikkeling. De Bussel is daarom blij dat zij geselecteerd is.

“We willen kinderen de ruimte bieden om samen te komen, te ervaren en te spelen”
Heidi Smits, schoolleider van KBS De Bussel: “Wij staan voor ontwikkeling en uitdaging, niet alleen op cognitief gebied, maar ook daarbuiten. Met een Gezond Schoolplein willen we kinderen de kans bieden om spelenderwijs de natuur op waarde te leren schatten in een uitdagende, groene en rookvrije omgeving. Naast sport en bewegen willen we de kinderen ruimte bieden om samen te komen, te ervaren en spelen waarbij ze hun fantasie volop kunnen uiten. Het huidige schoolplein is een grijze stenenzee, een weinig prikkelende omgeving. Met een nieuw schoolplein zijn we op zoek naar een toenemende groenvoorziening, waar alle kinderen van onze school en uit de buurt het hele jaar door op een verantwoorde, uitdagende en gevarieerde wijze kunnen spelen en bewegen. Door het plein een prominente rol in de directe leefomgeving te geven, proberen wij buurt en school nader tot elkaar te brengen.”

Feestelijke start
De start van de bouw van het Gezonde Schoolplein is feestelijk én sportief gevierd. Omdat de scholieren centraal staan bij de inrichting en aanleg, mochten zij onder andere de cheque van 50.000 euro ondertekenen waarmee het project officieel van start is gegaan.

Jongeren in een gezonde schoolomgeving zijn gezonder
Om ervoor te zorgen dat het Gezonde Schoolplein een structurele bijdrage levert aan de gezondheid van de leerlingen, ontvangt De Bussel naast de 50.000 euro, begeleiding bij onder andere het:
• Organiseren van beheer en onderhoud.
• Inzetten van gezonde activiteiten.
• Verankeren van educatieve buitenactiviteiten in het bestaande lesprogramma.
• Behalen van het vignet Gezonde School.
• Vervullen van een ambassadeursrol richting alle scholen in Nederland.

Zo wordt verankering in het gezondheidsbeleid van de scholen gewaarborgd, bekleedt de school een belangrijke voorbeeldfunctie en draagt het schoolplein bij aan een gezonde omgeving voor jongeren uit de wijk.