Verkeer

De Bussel is gecertificeerd middels het BVL, het Brabants Verkeersveiligheid Label. Dit betekent dat onze school structureel aandacht besteedt aan verkeerslessen aan de hand van een doorgaande leerlijn.

 

Door het schooljaar heen worden er schoolbreed verschillende activiteiten georganiseerd zoals:

  • Fietsverlichtingscontrole schoolbreed
  • Projectweek
  • Voeten en fietsenactie
  • De week van veilig oversteken

Daarnaast nemen de kinderen uit groep 7 deel aan het theoretisch- en praktisch verkeersexamen. Om de verkeersactiviteiten te stimuleren en uit te voeren is er een verkeerscommissie actief. Voor meer informatie kunt u kijken op één van de volgende sites: http://www.bvlbrabant.nl of https://vvn.nl

 

 

Verkeersmethode

De kinderen krijgen les uit de VVN Verkeersmethode. Deze methode bestaat uit een verkeersblad met daarbij een thuisopdracht zodat ook ouders betrokken worden bij de verkeerslessen.

 

Fietsverlichtingscontrole   

In het najaar wordt de verlichting van de fietsen van groep 4 t/m 8 gecontroleerd. Dit doen wij samen met de hulp van medewerkers van rijwielhandel Fitters te Vlijmen en een vrijwilliger van VVN. De kinderen van wie de fiets niet voldoet aan de eisen, krijgen een controlekaartje mee waarop staat wat er ontbreekt. Het is belangrijk dat kinderen opvallen in het verkeer.

Projectweek

In deze week staan er verschillende onderwerpen centraal.

  • Groep 1-2 Thema Vervoer
  • Groep 3-4 Verkeerswandeling
  • Groep 5-6 Dode hoek
  • Groep 7 Theorie- en praktijkexamen
  • Groep 8 Bereid kinderen voor op de brugklas.
Voeten- en fietsenactie

Deze actie is bedoeld om kinderen te stimuleren lopend of met de fiets naar school te gaan. De klas waarin de meeste kinderen te voet of met de fiets naar school zijn gekomen, wint een prijs.

 

De week van veilig oversteken

Deze week staat het veilig oversteken centraal. Hierin helpen zowel ouders als leerkrachten om kinderen veilig te laten oversteken. Daarnaast wordt hier ook elke woensdag na een vakantie aandacht aan besteed.

Verkeersexamen

De kinderen van de groepen 7 leggen dit jaar een theoretisch en praktisch verkeersexamen af. Hiermee toetsen we of kinderen de opgedane verkeerskennis kunnen toepassen in het verkeer.

Meldpunt Veilig Verkeer

Het is belangrijk dat kinderen op een veilige manier naar school kunnen lopen of fietsen. De Bussel vraagt u dan ook vriendelijk om samen met ons verkeersonveilige situaties rondom de school te melden bij het Meldpunt Veilig Verkeer.

Het Meldpunt Veilig Verkeer is het centrale registratiepunt, waar weggebruikers onveilige verkeerssituaties kunnen melden. Met deze informatie kan VVN verkeersonveilige situaties signaleren en tevens de verkeersbeleving van weggebruikers en verkeersdeelnemers inventariseren. Met uw meldingen krijgt VVN nog beter inzicht in verkeersonveilige situaties rondom scholen en kunnen we gezamenlijk acties ondernemen om deze situaties te verbeteren.

www.meldpuntveiligverkeer.nl