Oudervereniging

Vanaf het moment dat een kind naar de basisschool gaat, komt er naast de ouders een andere
persoon in zijn/haar leven die bijna dagelijks intensief met het kind bezig zal zijn: de leerkracht.
Wat ligt er dus meer voor de hand dan dat er een oudervereniging is die met het team van leerkrachten samenwerkt om het onderwijs aan de Bussel zo optimaal mogelijk te laten verlopen!
Daarom bundelen we onze krachten, daarom helpt de oudervereniging mee bij de voorbereiding en uitvoering van vieringen van Sinterklaasfeest, Kerstmis en Pasen, sportdagen, schoolreis en schoolkamp.

De oudervereniging wordt aangestuurd door een dagelijks bestuur, bestaande uit: 

Kim Stolzenbach
Voorzitter
Babs Oosterwaal
Secretaris
Simone Pijnenburg
Penningmeester
Inge Derriks
bestuurslid
Renee vd Sande- van Gellecom
bestuurslid
Kim Dekkers
Bestuurslid

Het dagelijks bestuur wordt bijgestaan door een aantal groepsouders, die zorg dragen voor de uitvoer van groepsactiviteiten. Samen hopen zij ook het komende schooljaar weer garant te staan voor allerlei activiteiten voor de kinderen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan zijn wij te bereiken via: ov@debussel.nl

De notulen kunt u vinden in het overzicht van de online documenten.