Leerlingenraad

De leerlingenraad op Bs de Bussel

 

De leerlingenraad op Bs de Bussel is samengesteld uit 2 leerlingen per groep, van groep 5 t/m groep 8. We vergaderen zo’n 8 x per schooljaar op vrijdagmiddag o.l.v. juf Myrjan.

De leerlingenraad denkt mee en levert ideeën en plannen aan. Soms op eigen initiatief, soms op aanvraag vanuit de leerkrachten of de directie. De klassen uit de onderbouw worden vertegenwoordigd door deze leerlingen doordat ze allemaal een zgn. “adoptieklas” hebben. Ze gaan hier zo’n tweemaal per jaar op bezoek om te vragen hoe het gaat en of er nog knelpunten, dan wel wensen zijn die de leerlingenraad mogelijk aan zou kunnen kaarten of op kunnen lossen.

Ook wordt er ruim voor allerlei feestdagen en activiteiten gebrainstormd, zodat de ideeën van de leerlingenraad ook werkelijk bij de uitvoering van de plannen gebruikt kunnen worden. Tevens is er ruimte voor evalueren.

De leden hebben twee jaar zitting, daarna nemen we afscheid en worden er uit dezelfde klas nieuwe leden gekozen. Deze presenteren zich in hun eigen klas en door stemming wordt de deelname bepaald. Zo hebben we altijd ervaren en nieuwe leden, die elkaar prima aanvullen.

Leerlingenraad 2019-2020

Leerlingenraad 2019-2020