Discipline’s

Medezeggensschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is een bij wet vastgesteld orgaan, waarin de inspraak van ouders en personeel wordt geregeld. Naast de MR op iedere individuele school, is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) op Scalaniveau. [… klik hier]

Oudervereniging

Vanaf het moment dat een kind naar de basisschool gaat, komt er naast de ouders een andere persoon in zijn/haar leven die bijna dagelijks intensief met het kind bezig zal zijn: de leerkracht. [… klik hier]

Het Verbeterteam

De Bussel heeft de ouderbetrokkenheid hoog in het vaandel. Samen met de ouders/verzorgers wil het team van de Bussel vanuit ouderbetrokkenheid een optimale leeromgeving creëren voor alle kinderen. [… klik hier]

Verkeer

Leerlingenraad

De leerlingenraad op Bs de Bussel is samengesteld uit 2 leerlingen per groep, van groep 5 t/m groep 8. We vergaderen zo’n 8 x per schooljaar op vrijdagmiddag o.l.v. juf Myrjan. [... klik hier]